ANGLICKÝ TAHÁK

Jak se navždy zbavit nejčastějších CzeEnglish chyb.

  • Test angličtiny.
  • Vysvětlení několika základních chyb, kterých se studenti běžně dopouští.
  • Tahák do kapsy.