MÁTE SVOU POUKÁZKU Z PLESU?

Vyhrajte intenzivní kurz angličtiny 2018 v hodnotě 13.068 Kč a celkovém počtu 50 vyučovacích hodin.

PRAVIDLA HRY

 • 1
  Pokud máte svou poukázku z plesu, zaregistrujete ji zde na webu a jste zařazeni ve slosování. Pokud máte na poukázce částku k využití na studium angličtiny, tak se obraťte na email jihlava@lite.cz nebo tel: 728 680 210.
 • 2
  Hrajeme o letní intenzivní kurz angličtiny 2018 v LITE Jihlava. V hodotě 13 068Kč a celkovém počtu 50 vyučovacích hodin.
 • 3
  Slosování proběhne 31. 3. 2018 v LITE Jihlava. Záznam z losování a výsledky očekávejte následující den ve své emailové poště.

REGISTRACE POUKÁZKY

Stisknutím tlačítka Souhlasím a registrovat souhlasíte s tím, že vás budeme registrovat do plesové hry a dále vám budeme posílat jen emaily se stejnou nebo příbuznou tématikou (zajímavým obsahem z oblasti výuky angličtiny nebo jiného jazyka).

Vaše osobní údaje budeme (pod firmou LITE Jihlava s.r.o.) zpracovávat v souladu s platnou legislativou a zásadami ochrany osobních údajů. Svůj souhlas se zasíláním a zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat prostřednictvím odhlašovacího odkazu v každém emailu. Zásady zpracování osobních údajů.

KOMPLETNÍ PRAVIDLA

V termínu od 1 .12. 2017 do 31. 3. 2018 bude realizována soutěž s názvem „Plesová hra“.

Účastník musí vložit své číslo poukázky do formuláře zde na webu.

Účastí ve hře účastníci souhlasí, že v případě výhry má organizátor hry právo bezúplatně využít jejich osobních údajů, obrazových a zvukových záznamů týkajících se účastníků nebo jejich projevů osobní povahy (fotografie, písmo, hlas apod.) pro reklamní a marketingové účely bez omezení. Jména výherců mohou být uveřejněna v mediích a na internetu.

Podrobnosti elektronického kontaktu poskytnutého účastníkem hry organizátorovi je organizátor oprávněn využít za účelem šíření obchodních sdělení elektronickými prostředky pouze ve vztahu k účastníkovi, s čímž účastník poskytnutím kontaktu vyslovuje souhlas.

Výhru je nutné osobně převzít v sídle organizátora. Výhry nejsou vyměnitelné. Pokud si výherce výhru nepřevezme ve lhůtě stanovené organizátorem, nejpozději však do 30 dnů po jejím získání, možnost čerpat výhru zaniká.

Pravidla hry vstupují v platnost dnem jejich uveřejnění na internetových stránkách anglictinajihlava.cz.

Příslib odměny je veřejně vyhlášen s účinností ke dni 1. 12. 2017.

Účastníci jsou s pravidly seznámeni a účastí ve hře projevují vůli být jimi vázáni.

Oprávnění pořadatele:

 • Pořadatel má právo rozhodnout o všech otázkách týkajících se hry dle vlastního uvážení, jejich rozhodnutí je konečné a závazné.
 • Hra má povahu příslibu odměny ve smyslu § 2884 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a řídí se jeho právní úpravou.